Tips til gode bøker av Camilla Collett

Trenger du et boktips om litteratur som handler om kvinners rolle i samfunnet, bør du lese bøkene til Camilla Collett. Hun er en av våre aller mest kjente norske kvinnelige forfattere og skrev både romaner, brev og avisinnlegg. Kvinner fikk stemmerett først i 1913, hundre år etter at Camilla Collett ble født. Hun var opptatt av hvor urettferdig det var at kvinner hadde så lite å si i samfunnet og var en av de første som brukte uttrykket «feminist». Dette temaet går igjen i mye av det hun har skrevet. Hun var også med å etablere «Kvinders Læseforening» i Kristiania for å gi kvinner et sted de kunne møtes, lese bøker og diskutere aktuelle temaer. Litteratur og opplysning var ifølge forfatteren en viktig vei til frigjøring.

 

Amtmandens Døttre

Camilla Colletts mest kjente bøker er romanene «Amtmandens Døttre» som kom ut i 1854 og 1855. De handler om at kvinners forventninger til ekteskapet, og deres dårlige forutsetninger for å bli lykkelige i kjærlighetslivet. Hovedpersonene i bøkene er tre søstre. To av søstrene gifter seg av fornuft mens den tredje velger kjærligheten. Ingen av dem blir lykkelige. «Amtmandens Døttre» regnes som en av de første samtidskritiske romanene i Norge. Camilla Collett var en av de få kvinnene på denne tiden som våget å skrive om kontroversielle temaer både anonymt i bøkene sine, og offentlig gjennom innlegg i avisen.

Andre bøker av Camilla Collett

Foruten «Amtmandens Døttre» er de mest kjente bøkene novellesamlingen «Fortællinger» som kom ut i 1860 og selvbiografien «I de Lange Nætter» som ble utgitt i 1862. Her blir vi bedre kjent med Camillas familie og oppvekst, hennes kjærlighetsliv, opplevelser av sorg og tap og hvordan dette formet henne som person og forfatter. Camilla Collet ga også ut flere mindre essay, og var svært aktiv i avisene. Dagbøker og erindringer fra ungdomsårene er også utgitt. Senere ga hun ut «Sidste Blade» i tre bind (1862, 1872 og 1873), «Fra de stummes leir» (1877) og «Mod Strømmen I» og «Mod Strømmen II». Alle tekstene handler om en eller flere sider ved kvinnesaken og ble utgitt anonymt, da det var svært uvanlig for kvinner å gi ut bøker under sitt eget navn.

Oppvekst og tidlige år

Camilla Collett ble født i 1813 som Camilla Wergeland. Da hun var fire år flyttet de til en prestegård på Eidsvold hvor faren var prest. Det var en rik og vellykket familie som var interessert i både politikk, musikk og litteratur. Men på grunn av kvinners stilling og forventede rolle ble hun og broren Henrik Wergeland oppdratt på to forskjellige måter. Hun forelsket seg i Johan Sebastian Welhaven, men på grunna av konflikter med broren Henrik Wergeland tok forholdet slutt til Camillas store sorg og fortvilelse. Hun giftet seg senere med Peter Jonas Collett og hadde et godt ekteskap og liv med ham.

Senere år

Etter at mannen døde etter ti år som gift satt Camilla Collett alene igjen med ansvaret for fire barn. Som en bekreftelse på kvinners maktløshet slet hun med å få økonomien til å gå opp. Hun livnærte seg på å skrive for avisene, og rakk ikke å skrive like mye skjønnlitteratur etter dette. Camilla Collett er en av de sterkeste kvinneskikkelser i norsk historie. Hun er en inspirasjon for kvinnebevegelsen i Norge og andre foreninger med fokus på kvinnesaken. I tillegg er det flere litteraturforeninger for kvinner i Camilla Colletts navn og ånd. Collett regnes som et av våre store forbilder for kvinner. Hun var mer opptatt av å frigjøre kvinners rett til å snakke om hva de egentlig opplevde og følte, enn av formelle politiske reformer og regler. Camilla Collett døde i 1895.