Fantasy og science fiction med tids- og klokkeinnovasjoner.

Når en kreativ forfatter skal lage en god bok innenfor skjønnlitteraturens sjangere fantasy og science fiction, finner de opp nye teknologiske gjenstander og spennende verdener hele tiden. Furistiske scener kan beskrive hvordan menneskene lever, og det beskrives blant annet hvordan teknologien påvirker samfunnet. Cyberpunk er en slik sjanger, hvor teknologi skaper et dystopisk preg over samfunnet.

Aktuell og forutsett teknologi

I dag kan vi for eksempel se at boken James Orwell sin filmatiserte bok «1984», som ble publisert i 1949, beskriver mye av det samfunnet vi lever i, i dag. Annen litteratur har også for årevis siden beskrevet hvordan roboter og håndholdte enheter med skjerm blir en del av samfunnet vårt. Et eksempel på teknologisk nyvinning som blander begge disse elementene, er Garmin sine hybrid- og smartklokker. På en orwellsk måte sporer den hvor du er til ethvert øyeblikk, og de har små skjermer som viser deg alt mulig, og som er en kommunikasjonsenhet som kobler deg sammen med andre mennesker. Den viser deg også puls og hvor mange steg du har tatt.

Når vi fortsetter å dykke inn i litteraturverdenen, finner vi både gamle og nye innovasjoner, blant annet innen klokker. For de som er interessert i klokker, finnes det mange eksklusive klokker på nett som også er representert i litteraturen. Vi finner mye litteratur om tid, og tiden har vært et yndet tema for menneskeheten så lenge vi kan spore tilbake. Det er kanskje ikke så rart at klokker har en viktig plass i både livet og innenfor fantasy- og fictionsjangeren.